Categories

🍎Kế Toán Cần Biết Điều Về Tiền Phụ Cấp Tiền Điện Thoại Hàng Tháng | #dnnthao #ketoandayroiCác bạn vui lòng nhấn nút Đăng Ký và nhấn vào Cái Chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những Video mới nhất. Mong các bạn ủng hộ KÊNH để tôi có thêm động lực làm thêm những Video bổ ích, phục vụ công đồng.
+ Phụ cấp tiền điện thoại phải được quy định trong HĐLD or Thỏa ước lao động tập thế or Quy chế tài chính của công ty, thì các bạn được ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Miễn Thuế TNCN và miễn Bảo hiểm bắt buộc.
+ Nếu chi phí cao hơn tiền quy định thì phần chênh lệch sẽphải
đóng thuế TNCN
+ Riêng tiền điện thoại để cố định trong bảng lương hàng tháng cho tất cả nhân viên, cho dù vị trí đo không cần dùng điện thoại để giao tiếp với khách hàng, thì được xem như là phần lương, thì các bạn phải chịu thuế TNCN.
🍎Kế Toán Không Biết Điều Này Thì Chi Phí Về Tiền Phụ Cấp Tiền Điện Thoại Hàng Tháng Bị Loại|dnnthao
🍎Kế Toán Cần Biết Điều Về Tiền Phụ Cấp Tiền Điện Thoại Hàng Tháng | #dnnthao #ketoandayroi
—————————————————————————————————-

== EDITOR : #dnnthao #ketoandayroi

== FACEBOOK :

== TWITTER :

== EMAIL : dnnthao@gmail.com

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thu-tuc

Views:
48
Article Tags:
Article Categories:
Thủ Tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *