Categories

101 TÌNH HUỐNG NHÂN SỰ NAN GIẢI PART 1/2101 tình huống nhân sự nan giải: Một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho doanh nghiệp là yếu tố con người. Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của tổ chức. Bất cứ khía cạnh nào trong công việc cũng phải lấy con người làm nền tảng, bởi con người chi phối và tác động mạnh mẽ đến mọi vấn đề xảy ra trong môi trường công sở. Với tư cách nhà quản lý nhân sự, bạn nên nhận thức được tầm quan trọng của nhân tố này để từ đó có những chính sách cũng như quy định phù hợp, nâng cao và phát triển hơn nữa nhân tố con người, phục vụ những mục tiêu lâu dài của tổ chức.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
54
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

  • Nhạc to quá khó nghe bạn à. Khi có người đọc nên dừng nhạc lại ạ

    Mây Nguyễn Thị February 1, 2020 2:40 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *