Categories

Bài 18: Thuế TNCN – Hướng dẫn các bước đăng ký xin cấp Mã số thuế cho NLĐVideo hướng dẫn trình tự các bước để đăng ký xin cấp Mã số thuế cho NLĐ:
– Kiểm tra NLĐ đã có MST hay chưa?
– Download phần mềm kê thông tin xin cấp MST
– Gửi hồ sơ cho cơ quan thuế
– Nhận kết quả đăng ký MST

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
45
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *