Categories

Bài 2: Lập danh sách nhân viên theo chức vụ, khu vực – Excelketoan.vnHướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 – Bài 2: Lập danh sách nhân viên theo chức vụ, khu vực

Yêu cầu của bài tập: Sử dụng hàm vlookup, left, right để lập bảng danh sách nhân viên

1. Điền cột Phân loại theo chức vụ. Cột này nhận 2 ký tự đầu của cột Mã Số Nhân Viên
2. Điền cột Phân loại theo số hiệu. Cột này lấy 3 kí tự cuối của Mã Số Nhân Viên.
3. Điền cột Phân loại theo bậc lương. Cột này lấy ký tự thứ 3 và 4 của Mã Số Nhân Viên.
4. Trích lọc những nhân viên có Phân loại theo số hiệu là 05
5. Copy dữ liệu xuống vị trí bên dưới, trích lọc những nhân viên theo bậc lương là 06

Các bạn tải file đính kèm tại:

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
56
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *