Categories

Bài 20. Lệnh phá vỡ đối tượng, Lệnh Explode trong autocad#autocad #ProcadSolidworks #PhamHoiEngineer #Autocadmechanical
– Ở bài 20 này Mình sẽ đi hướng dẫn cho các Bạn chi tiết về lệnh phá vỡ đối tương, hay còn goi là lệnh Explode trong phần mềm Autocad.

Xem lại các bài học trước ở đây:
Link xem bài 19:
Link xem bài 18:
Link xem lại bài 17:
Link xem lại bài 16:
Link xem lại bài 15:
Link xem bài 14:
Link xem lại bài 13:
Link xem lại bài 12 (lệnh Hatch):
Link xem bài 11(Centerline):
– Link xem lại 10:
– Link xem lại bài 9:
– Link xem lại bài 8 (Lệnh Rectangle):
– Link xem lại bài 7(Lệnh Arc):
– Link xem lại bài 6 (Lệnh Circle):
– Link xem lại bài 5 (Lệnh Line):
– Link xem lại bài 4:
– Link xem lại bài 3:
-Link xem lại bài 2:
– Link xem bài 1:

Link đăng ký để nhận các tài liệu miễn phí:
Link Học Solidworks miễn phí tại đây:

Liên hệ Chúng Tôi:
Email: phamhoi.engineer@gmail.com
Facebook:
Website:

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/tong-hop

Views:
69
Article Tags:
Article Categories:
Tổng Hợp

Comments

  • Ra nhanh nhanh nha a

    Minh Minh June 12, 2020 10:19 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *