Categories

Bài giảng Nghề Hàn – Thầy giáo Phùng Khắc Phương 2016TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI
Thị trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội
Điện thoại: 043.3785585 – Fax:043.3785585
Email: cd2@codientech.edu.vn – codientech@gmail.com – trinhcdcbtp@gmail.com (Phòng hành chính)

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • Thầy như vậy ư

    Quỷ GamingTV February 15, 2020 9:30 am Reply
  • Nhìn Lôi thôi lăm

    trantrung han February 15, 2020 9:30 am Reply
  • Như thế này mà là thầy giáo dậy HẰN hả?

    phong 1 dinh bui February 15, 2020 9:30 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *