Categories

Báo Ứng Của Gã Đồ Tể Tàn Ác… Mổ Heo Không Gớm Tay – Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một Ly | Phật DạyBáo Ứng Của Gã Đồ Tể Tàn Ác… Mổ Heo Không Gớm Tay – Nhân Quả Báo Ứng Không Sai Một Ly | Phật Dạy
————————————————————–
Sinh nghiệp thì phải trả nghiệp. Chúng ta sẽ không bao giờ xóa đi được những điều tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể làm giảm nghiệp của mình bằng cách tu tâm tích đức. Đức tăng thì nghiệp giảm. Đức Phật khuyên ta phải sống thiện, làm nhiều việc tốt, vì cộng đồng và luôn giúp đỡ người khác… Sống thiện giúp ta tích được đức và giảm được nghiệp. Có như vậy, con người mới có thể được soi rọi bởi những điều đúng đắn.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
20
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • Mong các đạo hữu hãy đọc kinh
    TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC
    http://www.buddhamountain.ca/VT0724_TNDN.php

    《GIANG * TRỮ * NHUẬN》 March 23, 2020 5:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *