Categories

BARTENDER KHỞI NGHIỆP



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ.
Website: www.nguyentruongto.edu.vn
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn.
Điện thoại: 0838 223 758 – 0838 242 109 hoặc Thầy VÕ TẤN SĨ (0903 745 155)

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
60
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • Learn more about Cognac with #caremcaphe https://www.youtube.com/watch?v=mJSg8QtXc3U&t=1s

    Cà Rem Cà Phê February 12, 2020 11:32 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *