Categories

BỘ 290+ TÀI LIỆU Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực✳️ Tải ngay Bộ 320+ Tài Liệu Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực tại:
✳️ Xem thêm các BỘ TÀI LIỆU khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ 320+ Tài Liệu Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực ▼

👉 Xu hướng quản trị nguồn nhân lực (15 tài liệu)
Xu hướng quản trị nhân sự năm 2019
Xu hướng nhân lực toàn cầu năm 2019
Xu hướng quản trị nhân sự mới
Xu hướng ngành nhân sự hiện đại
Dự báo nhu cầu nhân lực thời kỳ 2020-2025

👉 Chiến lược quản trị nguồn nhân lực (74 tài liệu)
Mô hình chiến lược nguồn nhân lực
Mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển nhân lực
Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

👉 Đào tạo và phát triển nhân sự (51 tài liệu)
Quy trình đào tạo nhân sự
Mục đích đào tạo
Đào tạo và phát triển nhân lực

👉 Thu hút và tuyển dụng nhân sự (52 tài liệu)
Thu hút nhân sự
Tuyển dụng nhân sự
Quy trình tuyển dụng nhân sự

👉 Chế độ lương và đãi ngộ (34 tài liệu)
Quy chế lương
Quy chế khen thưởng đãi ngộ
Quy chế xử lý vi phạm kỷ luật
Thiết kế hệ thống lương thưởng

👉 Quản trị hiệu suất nhân viên (65 tài liệu)
Quản lý – Đánh giá công việc
Quản trị tài năng nhân viên
Môi trường làm việc
Hoạt động công đoàn

👉 Ebook Quản trị phát triển nguồn nhân lực (36 ebook)
Ebook Tối đa hóa năng lực nhân viên
Ebook Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Ebook 101 tình huống nhân sự nan giải
Ebook Human Resource Champions
Ebook Successful Talent Strategies

👉 Video Quản trị phát triển nguồn nhân lực (30 video)
Video Chiến lược nhân sự thời 4.0
Video Quản trị nhân sự hiện đại
Video Tối ưu hóa bộ máy nhân sự thời 4.0
Video Thực thi chiến lược nhân sự hiện đại
Video Xây dựng kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
45
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *