Categories

C Sharp – Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự – Quản Lý Lao Động Và Tiền Lương C# Part 1Download :

Bước 1 :
Yêu cầu đã cài đặt :
1 – Devcomponents DotNetBar v10.0.0.0
2 – SQL Server 2005
3 – Visual studio 2005
Bước 2 : Attack QLLD.mdf (Cơ Sở Dữ Liệu SQLServer) Trong Folder …QLTLDATABASE
Bước 3 : Chạy file QLTL.sln (Visual Studio) Trong Folder …QLTL
Bước 4 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File app.config Trong Folder …QLTLQLTL
Bước 5 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File KetNoi_CSDL.cs Trong Folder …QLTLQLTL
Bước 6 : Nhấn F5 (Chạy Ứng Dụng) Với Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu Ở Bên Dưới

Đăng Nhập Hệ Thống

Lưu ý : Tên Đăng Nhập Và Mật Khẩu Viết “HOA” .

Tên Đăng Nhập Mật Khẩu

DANH DANH Quyền User
CHUNG CHUNG Quyền User
DUNG DUNG Quyền User

ADMIN ADMIN Quyền Admin

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
52
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

 • Có ai có báo cáo phân tích thiết kế hệ thống có phần mềm này không ạ, cho em xin với

  ThuPhuong February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • sao minh chay k dc ban oi

  Tri Minh February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • cach attack qlld.mdf kieu j vay ban

  dat vu February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • có bản phân tích thiết kế không bạn (vlquoc13@gmail.com)

  Quoc Vl February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • CẢM ƠN BAN. NHƯ VỪA NHẶT ĐƯỢC BÍ KIẾP. NHƯNG K CÓ PHÂN QUYỀN HẢ BAN?

  Hồ Thị Như Ý February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • hay… cảm ơn bạn….!

  Mến Thân Võ February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • có bản phân tích thiết kế hệ thống của bản này ko ạ

  khánh bùi February 23, 2020 11:27 pm Reply
 • Bước 4 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File app.config Trong Folder …QLTLQLTL
  Bước 5 : Sữa Đường Dẫn SQL Source Của File KetNoi_CSDL.cs Trong Folder …QLTLQLTL

  bạn ơi sửa đường dẫn là sửa thế nào vậy bạn

  Vương Hiếu February 23, 2020 11:27 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *