Categories

Cả gia đình thất bát từ nghề SÁT SINH (MỔ HEO) Giác Ngộ chuyển nghề và được THÀNH TỰU…PHÁP THOẠI HOẰNG PHÁP là kênh Youtube chuyên đăng tải các bài giảng (pháp thoại) Phật giáo của những giảng sư hàng đầu hiện nay: Thích Chân Tính, Thích Bửu Chánh, Thích Quảng Thiện, Thích Trí Chơn, Thích Trí Minh, Thích Chân Quang, Thích Thiện Thuận, Thích Tâm Nguyên… và các chương trình Phật giáo tại chùa Hoằng Pháp như: Diệu Âm Hoằng Pháp, Ánh Sáng Phật Pháp, Hoa Mặt Trời… các khóa tu Phật Thất, khóa tu một ngày, khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

 • Chúng con thành tâm đãnh lễ Đức Thế Tôn, vị Thầy của Trời và người, Đấng Giác Ngộ vô ngã, Đấng đại hùng, đại lực,đại từ bi,đại trí tuệ! Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo con đường Đức Thế Tôn đã dạy, rốt ráo tu hành, rốt ráo thành Chánh quả! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nguyện hồi hướng công Đức cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo!

  GoldenSky08 February 8, 2020 4:23 pm Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  Giang young buffalo February 8, 2020 4:23 pm Reply
 • Ông bà này quê ở CỰ LẠI – phú vang – huế , tôi có gặp

  thich huongtu February 8, 2020 4:23 pm Reply
 • Câu chuyện hay ha…🙏🙏🙏

  duy tồ February 8, 2020 4:23 pm Reply
 • Con cam on co chu da giup do nhieu nguoi

  Lam Mai February 8, 2020 4:23 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *