Categories

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao ĐộngDễ dàng tra cứu và tìm được các thông tin pháp luật lao động hữu ích và thực tế có liên quan đến công tác nhân sự và quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.
Chia sẻ hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và cung cấp các giải pháp pháp lý cho cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Dành cho những người trực tiếp làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp và những người gián tiếp thực hiện các công việc có liên quan đến nhân sự (ví dụ như ban giám đốc, kế toán) cũng như các luật sư nội bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp..
Cung cấp gần như toàn bộ các biểu mẫu nhân sự cần thiết mà pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải có khi gặp tình huống cần xử lý trong mối quan hệ lao động theo quy định pháp luật.
Các biểu mẫu nhân sự về pháp luật lao động được trình bày dưới dạng song ngữ Việt Anh giúp độc giả thuận tiện tham chiếu và áp dụng phù hợp.

MUA SÁCH ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

  • Sách khó tìm viết bởi người hiếm gặp!

    Steven Ngu Truong February 18, 2020 12:53 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *