Categories

Các thủ tục ban đầu về thuếVui lòng tham khảo thêm các clip video, theo các link sau:

☀ Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế ☀

☀ Các thủ tục ban đầu về thuế ☀

☀ Giới thiệu Khai thuế qua mạng ☀

☀ Đăng ký sử dụng hoá đơn – Phát hành hoá đơn ☀

☀ Các yêu cầu lưu giữ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ ☀

Nguồn: Cục Thuế TP.HCM

________________________________________
Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
70
Article Tags:
Article Categories:
Thủ Tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *