Categories

CÁC TỪ CHỈ NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG ANH🎥 [SONG NGỮ] CÁC TỪ CHỈ #NGHỀ_NGHIỆP TRONG #TIẾNG_ANH
🎙🕹🛠 Cùng Unesco CICE – Trung tâm tiếng Anh số 10 Hàng Cháo điểm lại những từ ngữ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh nhé?
🔈🔈🔈 Các bé hãy đọc theo phiên âm trong đoạn băng để nhớ lâu hơn nhé!

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
57
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *