Categories

[Cao đẳng nghề Phú Thọ] Tuyên truyền An toàn giao thông cho HS-SV năm 2018 (phần 2)——————————————————————————————————
Đăng kí học nghề vui lòng liên hệ: Thầy Đào Việt Trung. Điện thoại: 0916029610
——————————————————————————————————
Trường CĐ nghề Phú Thọ phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông PC 67 và Công ty TNHH Honda bình Minh tuyên truyền An toàn giao thông cho Học sinh- sinh viên nhà trường năm 2018

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
18
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *