Categories

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân -TIN TUC SIEU SAOChính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu phương án quản lý cư trú thông qua mã số định danh thay vì Sổ hộ khẩu, trong đó nêu phương án đơn giản bãi bỏ một số thủ tục liên quan đăng ký thường trú.

Cụ thể, với nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (tại cấp huyện, cấp xã) sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Các nhóm thủ tục sẽ bãi bỏ gồm: Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); cấp đổi sổ tạm trú tại công an cấp xã; cấp lại sổ tạm trú tại công an cấp xã; điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại công an cấp xã; gia hạn tạm trú tại công an cấp xã; hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại công an cấp xã.
…………………………………………………………………………….
– BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG Ký : 📢🇻🇳
– Facebook:
Nếu các bạn có những Tin Tức mới lạ về Siêu Sao đừng ngại cho chúng tôi biết nhé!
Cảm ơn các bạn !!!
………………………….
+ Tin Tức Siêu Sao :
+ Tin T ức Khẩn Cấp :
+ Tin Tức Thể Thao :
+ Tin Tức Văn Hóa Xã Hội :
+ Tin Tức Điện Ảnh và Showbiz :
+ Tin Tức Giáo Dục :
+ Tin Tức Giới Trẻ 9x 10x :
+ Tin T ức Thời Sự :
+ Tin Tức Công Nghệ :
………………..
Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền (
Chính sách (
Nguyên tắc cộng đồng (
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please
chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức, xin liên hệ trực tiếp qua email: anhtuan2661990th@gmail.com. Xin cảm ơn
………………….
#Tintucsieusao #hanhchinh #chinhphu #sohokhau #chungminhthu

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/tra-cuu

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *