Categories

chính sách thuế mới năm 2012, áp dụng tháng 9-2012chính sách thuế mới nhất năm 2012, luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2012,
MUA SÁCH GỌI: 0909 880 382 web:
CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NHẤT 2012 , LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HANH THUẾ TNDN, THUẾ TNCN, THUẾ GTGT (Áp dụng từ 10-9 -2012).

Vừa qua, nhiều văn bản mới trong lĩnh vực quản lý thuế được ban hành như: Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số14/2008/QH12 và Nghị định 24/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP Ap dụng 10/09/2012; Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP ,Nghị quyết 29/2012/QH13 một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Áp dụng 05/10/2012; TT 05/2012/TT-BTC ngày 5-1-2012 hướng dẫn Nghị định số 113/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; TT 06/2012/TT-BTC ngày 11-1-2012 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp…
Cuốn sách được biên soạn, nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản của Hệ thống các chính sách pháp luật về thuế mới nhất đã được ban hành trong thời gian qua đồng thời nhằm hướng dẫn kịp thời đến những cán bộ làm công tác kế toán và lãnh đạo các doanh nghiệp, những thông tin mới nhất về kê khai, nộp thuế. Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NHẤT 2012 , LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ TNDN, THUẾ TNCN, THUẾ GTGT (Áp dụng từ 10-9 -2012).
Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:Phần 1. Luật Quản lý thuế, quy định mới về đăng ký thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;Phần 2. Thuế giá trị gia tăng;Phần 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp;Phần 4. Thuế thu nhập cá nhân;Phần 5. Thuế tiêu thụ đặc biệt;Phần 6. Quy định về thuế môi trường và thuế khác;Phần 7. Hướng dẫn mới nhất thi hành thuế TNDN (Ap dụng từ 10-9-2012) ; Phần 8. Các giải pháp ,chính sách, mới nhất về thuế hỗ trợ sản xuất , kinh doanh
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2012.
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382
Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: hongvan@thongtinluat.org
website: www.thongtinluat.org

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *