Categories

Chủ đề Ngành nghề – Làm quen văn học, đọc truyện tương tác "Mỗi người một việc"Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EL 6 – Điều gì xảy ra tiếp theo.
► EL 5 – Hộp kể chuyện 1.
► EL 2 – Tôi nhìn thấy.
————————————————————————-
– Fanpage:
– Youtube Channel:
– Website:
————————————————————————-

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
124
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *