Categories

Đã có hướng dẫn mới nhất về quyết toán thuế TNCN và cấp mã số thuế NPTCục thuế Hà Nội thuộc Tổng cục thuế Việt Nam vừa ban hành Công văn 5749/CT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Xem chi tiết:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
22
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *