Categories

Đánh mã số thuế người phụ thuộc sẽ giải quyết tốt việc khai trùng?Từ ngày 1/7 tới đây, khi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi chính thức có hiệu lực thì tất cả những người phụ thuộc cũng sẽ bắt buộc phải đăng kí mã số thuế nhằm thuận tiện cho việc đối chiếu, kê khai người phụ thuộc của những người nộp thuế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là việc đánh mã số thuế người phụ thuộc có phải là giải pháp tối ưu và giải quyết rốt ráo được vấn đền khai trùng người phụ thuộc hay không.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *