Categories

Đầu ra cho nghề lập trình viênTheo thống kê, hiện nay trên cả nước có trên hơn 600,000 người đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, dự báo đến năm 2020, Việt Nam sẽ có gần gấp đôi con số này.

Theo dự báo của trang web Vietnamworks, đến cuối năm sau Việt Nam sẽ thiếu hơn 7,000 nhân sự cho lĩnh vực này. Với nhu cầu cao từ thị trường, các lập trình viên sẽ có cơ hội như thế nào trong công việc của mình?

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
43
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *