Categories

Excel Kiểm soát tiến độ thực hiện Kế hoạch, loại trừ ngày chủ nhật P1 Giới thiệuExcel với Công cụ SOLVER giúp giải Bài toán tối ưu hiệu quả. Phần trình bày có sử dụng tài liệu của Tác giả Cô Asamkhan trên Youtube “Using Excel Solver to solve a LP problem”. Bài toán Max hiệu quả với sự ràng buộc về nguồn nguyên liệu chính. Kính mời Cả nhà đón xem Bài 4 với sự ràng buộc đồng thời vừa công suất máy móc và nguồn nguyên liệu. 10h402 ngày 11-09-2016. Xin tri ân những điều quý báu Cô đã chia sẽ. Học trò Phạm Ngọc Thành
Tìm Điểm hòa vốn
Lợi nhuận Max Bài 1 & 2
Lợi nhuận Max Bài 3
Lợi nhuận Max Bài 4
Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng và Khảo sát đầu vào/ Định kỳ nguồn nhân sự

1. Kế hoạch phân công/ nhận công việc có loại trừ ngày chủ nhật.
2. Có thanh công cụ giúp rà soát hàng ngày.
3. Ngày hiện tại được xác định trên kế hoạch.
Kính mời nhà mình xem và cố gắng đưa vào vào quản lý công việc.
Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thong-tin-nhan-su

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *