Categories

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ_NGHỀ SẢN XUẤT-GIÁO ÁN NGHỀ SẢN XUẤT_MẦM NONGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ_NGHỀ SẢN XUẤT-GIÁO ÁN NGHỀ SẢN XUẤT_MẦM NON

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ SẢNCHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
XUẤT
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:PTNT( MTXQ)
TÊN HOẠT ĐỘNG: TRÒ CHUYỆN VỀ NGHỀ SẢN XUẤT
TÊN GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ NGỌC HÀ
DẠY LỚP: CHỒI 3
NGÀY DẠY:06/12/2013

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • Good

    võ kim bạch mai February 25, 2020 6:44 pm Reply
  • Good

    PHÚC KIẾN PHÒNG CT GIAO THÔNG February 25, 2020 6:44 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *