Categories

Giờ hướng nghiệp Số 28 Nghề điện tử điện lạnhVTC2 | Điện tử điện lạnh là nghề luôn thu hút được nhiều người học với một đảm bảo chắc chắn về công việc. Nếu đạt chuẩn đào tạo, 100% sinh viên sẽ có việc làm. Đó là cam kết của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa trong chương trình Giờ Hướng nghiệp tuần này.


#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
24
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *