Categories

Giờ hướng nghiệp Số 31: Nghề điều dưỡngVTC2 | Nếu như trước đây, điều dưỡng viên được coi là phụ tá của bác sỹ, thường được gọi là y tá thì nay, điều dưỡng đã được xem là một nghề độc lập trong hệ thống y tế. Cùng với các bác sỹ, họ là những người gần gũi với bệnh nhân nhất, trong suốt quá trình điều trị. Chân dung của họ phần nào sẽ được phác họa trong chương trình Giờ Hướng nghiệp của chúng tôi với những trải nghiệm tại Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội.

#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
28
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *