Categories

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Giới thiệu nghề nghiệpCùng học cách giới thiệu nghề nghiệp của bạn bằng tiếng Anh qua Video vui nhộn từ LeeRit – Website học từ vựng hiệu quả nhất.

Xem thêm các bài trong series Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh tại:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

  • good

    Quỳnh Phạm March 22, 2020 7:22 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *