Categories

Giới thiệu Câu lạc bộ nhân sự HRC VCUCâu lạc bộ HRC VCU là câu lạc bộ duy nhất về nhân sự của Trường đại học Thương mại, hoạt động dưới sự bảo trợ của khoa Quản trị nhân lực.
More informations
Fanpage:
Website:

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *