Categories

Hạ Thái – Làng nghề sơn mài 200 năm tuổiLàng nghề truyền thống sơn mài Hạ Thái thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội có lịch sử hơn 200 năm nay, là một trong 7 địa điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội. Nơi đây có rất nhiều nghệ nhân sơn mài hàng ngày làm ra những sản phẩm sơn mài độc đáo riêng có.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *