Categories

Học nghề ở đâu Số 18 Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà NộiVTC2 | Là một trong các cơ sở đào tạo nghề trực thuộc thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội với các cấp đào tạo từ Sơ cấp, Trung cấp, đến Cao đẳng, Đại học liên thông đã góp phần đáng kể vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu học tập, đào tạo bồi dưỡng của người học và các đơn vị sử dụng lao động.


#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
25
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *