Categories

Học nghề ở đâu? Số 22 Trường Cao đẳng Nghề Long BiênVTC2 | Trường Cao đẳng Nghề Long Biên là trường nằm trong doanh nghiệp, đây là mô hình rất phổ biến tại các nước tiên tiến trên thế giới, đang được các Tập đoàn và Tổng công ty lớn trong nước triển khai nhằm chủ động cho mình về nguồn nhân lực.

#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
65
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *