Categories

Học nghề ở đâu? Số 25 Trường cao đẳng nghề Vĩnh LongVTC2 | Là đơn vị dẫn đầu về đào tạo nghề tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực đổi mới , nâng cao chất lượng đào tạo nghề một cách toàn diện. Trong đó, liên kết đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp đang là hướng đi được Nhà trường quan tâm đầu tư thời gian gần đây.

#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
25
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *