Categories

Học nghề ở đâu? số 30: Trường Cao đẳng Công Thương Việt NamVTC2 | Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam là cơ sở đào tạo nghề đã có những đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung, thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế


#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
35
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *