Categories

HỌC THỰC TẾ KẾ TOÁN NHÀ HÀNG TỪ A ZKhóa học: KẾ TOÁN NHÀ HÀNG TỪ A-Z
Thông tin chi tiết:

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ nắm được các kiến thức về phương pháp tính thuế, kê khai thuế, bảo hiểm xã hội.

– Hiểu được phương pháp xây dựng định mức nguyên vật liệu món ăn của nhà hàng chi tiết đến từng nguyên vật liệu rau, thịt, mắm muối, nước tương, gạo.. và cách xử lý nguyên vật liệu tiêu hao, thành pẩm thiu, hư, hỏng bỏ đi, định mức tiêu hao.

– Biết cách xử lý đối với các thực phẩm, nguyên liệu chế biến mua lẻ của tiểu thương.

– Nắm được cách phân bổ các chi phí chung như điện, nước, gas,..; cách phân bổ công cụ, dụng cụ trong nhà hàng; cách tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định.

– Hểu được cách thức và phương pháp xây dựng bảng lương, cách tính lương cho từng bộ phận theo từng loại lương khác nhau…

– Hiểu và biết cách thức và phương pháp tập hợp chi phí, tính giá thành từng món ăn cho phù hợp với nội dung, giá trị của từng hóa đơn tiếp khách; Phương pháp xây dựng giá bán hợp lý khi xuất hóa đơn.

– Nắm được cách kiểm kê, đối chiếu kho để quản lý công nợ và tránh thất thoát nguyên liệu trong kho, phân loại những nguyên vật liệu mua về phải bảo quản để tránh hư hỏng (cách tạo mã kho, mã nguyên vật liệu,..). Cách phân công người theo dõi, người chịu trách nhiệm liên đới, bảo vệ, các bộ phận Bếp, Bar,…

– Nắm được phương pháp hạch toán theo dõi công nợ phải thu khách hàng và phải trả tiền cho nhà cung cấp.

– Hiểu được các phương pháp để có thể kiêm soát được chi phí nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát được doanh thu, giá bán, cách quản lý tiền mặt, kiểm tra bill, đối chiếu thu ngân, báo cáo nhập xuất tồn, lãi lỗ hàng ngày, hàng tháng cho Sếp.

– Thành thạo cách hạch toán kế toán trên chứng từ thực tế phát sinh của DN từ đó có thể tập hợp số liệu để lập được các sổ sách kế toán theo quy định và lập được hoàn thiện Báo cáo tài chính. Cũng như có thể lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm.

– Nắm được cách thức sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ một cách khoa học, dễ tìm.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/thu-tuc

Views:
24
Article Tags:
Article Categories:
Thủ Tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *