Categories

HR CLUB: HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

Comments

  • Rất vui và bổ ích, khi mình cũng là thành viên tham gia CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ NGUỒN LỰC QUỐC TẾ. Mình mông sao hằng năm câu CLB NLQT luôn duy trì tổ chức, để kết nối cộng đồng nhân sự gần nhau hơn.

    https://www.youtube.com/watch?v=fWUdbUQ818A

    Quốc tế Nguồn lực February 2, 2020 9:30 am Reply
  • Đừng bỏ qua các bạn nhé.
    https://www.youtube.com/watch?v=fWUdbUQ818A

    Thanh Hung February 2, 2020 9:30 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *