Categories

Hướng dẫn báo cáo thángCác bước đăng nhập vào báo cáo:
Bước 01: đăng nhập vào gmail
Bước 2: Chon biểu tượng drive
Bước 3: Chọn biểu tượng ” được chia sẽ với tôi
Bước 4: nhấp vào báo cáo
Bước 5: nhập liệu vào các ô và vùng trong báo cáo
– Tháng báo cáo
– Tên siêu thị
– Xuất, Nhập, Tồn
– Spayment
Bước 6: Nhấp vào chia sẽ
Hoàn tất ..!!
Chúc các bạn thành công
Có vấn đề gì không hiểu alo lại để Tuấn hướng dẫn.!

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
47
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *