Categories

Hướng dẫn cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg0:06 Hiệu lực thi hành của Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
0:09 Các trường hợp phải cập nhật NNKD theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
0:20 Cách nhận biết NNKD bị thay đổi hoặc bị xóa
0:29 Cách chuyển đổi từ mã NNKD cũ sang mã NNKD mới
0:46 Cách xóa mã NNKD cũ và cập nhật mã NNKD mới

Các video liên quan:
– Hướng dẫn thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh qua mạng điện tử:

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn tra cứu thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN:

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
29
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *