Categories

Hướng dẫn đánh giá nhân sự qua 5 cấp onlineSổ kế hoạch 90 ngày hành động được áp dụng trên phạm vi tòan bộ LTT Group, từ lãnh đạo đến các thành viên.

Công cụ này giúp mỗi người nhanh chóng phát triển bản thân và tiến đến những thành tựu lớn trong công việc và cuộc sống.

Video hướng dẫn cách thức đánh giá nhân sự thông qua Sổ kế hoạch 90 ngày hành động.

Đăng nhập tại: để bắt đầu đánh giá nhân sự qua 5 cấp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: nhansu@lttgroup.com.vn

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại địa chỉ:

1.

2.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
25
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *