Categories

Hướng dẫn điền thông tin sản phẩm lên vnpc.gs1.vnThủ tục đăng ký mã số mã vạch
Xem chi tiết:
Hiện nay khi mua các sản phẩm tại các siêu thị hoặc các sản phẩm nhập khẩu, việc thấy mã vạch không phải là điều xa lạ. Về khái niệm, bản chất mã vạch là một mã để đánh dấu sản phẩm, mang tính chất quản lý và được công nhận chung trên toàn cầu. Nhìn vào mã vạch bạn có thể biết được sản phẩm do đơn vị nào sản xuất và xuất xứ từ đất nước nào.
Thủ tục đăng ký mã số mã vạch. Muốn có mã số mã vạch trên hàng hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu thị, để quản lý hàng hóa thì trước tiên doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp lập mã mặt hàng (mã I) cho từng sản phẩm.
Tại Việt Nam, việc đăng ký mã số mã vạch được thực hiện tại Văn phòng GS1 VN – Viện tiêu chuẩn chất l­ượng Việt Nam.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/tra-cuu

Views:
65
Article Tags:
Article Categories:
Tra Cứu

Comments

  • Bạn lấy video của bên mình, nếu trong 24h bạn không gỡ, bên mình sẽ báo cáo

    LUẬT INVO Bảo Hộ Thương Hiệu May 26, 2020 5:32 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *