Categories

HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁC CHI TIẾT TRONG EXCEL VỚI 2 BƯỚCChuyên mục: TÁCH DỮ LIỆU TỪ BẢNG DỮ LIỆU TỔNG
LÀM BÁO CÁO CHI TIẾT TRONG EXCEL với 2 bước đơn giản
Phân tích: Làm báo cáo chi tiết nghĩa là từ bảng dữ liệu TỔNG, bạn chỉ muốn trích ra những HÀNG dữ liệu đáp ứng với MỤC ĐÍCH BÁO CÁO. Sau đó hiển thị các dữ liệu vào BIỂU MẪU BÁO CÁO
VD: Trong bán hàng bạn muốn biết chi tiết bán hàng trong tháng 10/2016 nhân viên NHÂN VIÊN 1
Từ phân tích trên ta sẻ có 2 bước thực hiện như sau:
B1: Đánh số thứ tự tăng dần các HÀNG trong bảng dữ liệu TỔNG đáp ứng các MỤC ĐÍCH báo cáo
B2: Hiển thị lại thông tin tại các HÀNG đã được đánh dấu tại Bước

download file demo:
xem thêm các cách áp dụng hàm và công thức trong excel tại

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
27
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *