Categories

Hướng dẫn sử dụng sơ đồ mạng nhện đánh giá năng lực nhân viên – GV kỹ năng mềm Ths Văn Thúy HườngGiảng viên Kỹ năng mềm: Ths. Văn Thúy Hường (huongvanthuy@gmail.com)
Sơ đồ mạng nhện có thể sử dụng trong quản trị nguồn nhân lực, đánh giá năng lực nhân viên, đánh giá kết quả thực thi công việc, giải quyết vấn đề và ra quyết định, trong các khảo sát nhu cầu, đánh giá kết quả dự án …

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
51
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Comments

  • Thả tym

    Thành Nguyễn February 24, 2020 7:55 pm Reply
  • hay quá, cám ơn =)

    2016 Sociologist February 24, 2020 7:55 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *