Categories

Islam, Một Bộ Luật Tổng Quát 2/3Để tìm hiểu về islam, vui lòng truy cập trang web này:

Phần Tóm Tắt

Islam is… là một tôn giáo của công bằng, hòa bình, nhân từ và vị tha, một tín ngưỡng mà thường bị hiểu lầm và bị xuyên tạc. Islam có nghĩa là sự quy phục ý chí của Thượng Đế, Đấng Ban Sự An Lành. Islam là cách sống cho bất kỳ ai chọn lựa để chấp nhận rằng không có Đấng nào khác mà chỉ có Thượng Đế duy nhất, và không ai xứng đáng được thờ phượng mà chỉ có Thượng Đế duy nhất. Trần gian này chỉ là tạm thời và chỉ là một sự thử nghiệm cho nhân loại, sau đó tất cả chúng ta sẽ chết và quay về với Thượng Đế. Cuộc sống ngày sau mới là vĩnh viễn. Thượng Đế, Đấng Hào Quang, vì muốn hướng dẫn cho con cháu của Adam (), đã gởi đến cho chúng ta các vị Thiên Sứ: Abraham (Ibrahim) (), Moses (Musa) (), Giê-su (Ysa) (), Mohammad (), và tất cả các vị Nabi của Islam. Thượng Đế đã chọn Mohammad () làm vị Nabi và Thiên Sứ cuối cùng và Ngài đã tôn vinh Người với một đặc ân là khải thị Qur’an xuống cho Người. Kinh Qur’an là lời cố định trức tiếp từ Thượng Đế, không phải là lời của Mohammad (), một người dốt chữ không biết đọc và không biết viết. Thượng Đế đã bảo toàn Qur’an với các giáo lý của nó dành cho tất cả loài người.
Năm hành động nền tảng của thờ phượng cho mỗi người Muslim là:
1. ‘Chứng nhận rằng không có thần linh nào ngoài Thượng Đế, và Mohammad là vị Sứ giả của Ngài’.
2. Cầu nguyện năm lần một ngày.
3. Đóng thuế an sinh cho người nghèo hàng năm.
4. Nhịn chay nguyên tháng Ramadan.
5. Thực hiện chuyến hành hương đến Makkah.
Thượng Đế phán rằng không có sự cưỡng bức trong tôn giáo. Nhân quyền và tự do lựa chọn là bất khả xâm phạm. Trong Islam, phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng. Phụ nữ đều bình đẳng và được tôn vinh bởi đàn ông.
Thượng Đế phán bảo trong Qur’an rằng Ngài đã hoàn tất Islam như là một tôn giáo cho toàn nhân loại, và Ngài đã trọn vẹn ân huệ của Ngài cho chúng ta. Thượng Đế đã chuẩn bị cho chúng ta ánh sáng của Islam như một hướng dẫn cho nhân loại trở về với Ngài.
Khoa Học & Kỷ Thuật

Một trong những sự nổi bật của Islam là sự hòa hợp hoàn toàn với khoa học. Người Muslim xem sự mẫu thuẫn giữa các thực tế khoa học và tôn giáo là không thể. Tôn giáo đến từ Thượng Đế, Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng, và vì vậy vũ trụ này chỉ có Ngài duy nhất tạo ra. Nó không thể nào có thứ gì mâu thuẫn với thứ khác.
Người Muslim thừa nhận rằng một sự giải thích thiên nhiên có thể được tìm thấy cho tất cả mọi thứ trong tạo hóa của Thượng Đế – từ sự hình thành của các ngôi sao và thiên hà đến nguồn gốc và sự đa dạng của các dạng khác nhau. Người Muslim sẽ không bao giờ dựa vào những điều thần diệu để giải thích các hiện tượng tự nhiên. Người Muslim tin rằng các phép lạ là những trường hợp mà Thượng Đế muốn làm trái với quy luật tự nhiên của Ngài cho một lý do cụ thể nào đó, chẳng hạn như để hỗ trợ một trong những vị Nabi của Ngài hoặc để đáp lại một lời cầu nguyện nào đó. Sự giải thích theo tính chất kì diệu hay phi thường không bao giờ được dùng đến để giải thích điều gì đó trong thế giới tự nhiên hoặc để che đậy sự thiếu hiểu biết của con người về một vấn đề khoa học.
Không bao giờ có một sự kiện khoa học hay một lý luận khoa học có giá trị nào có sự mâu thuẫn với những giáo lý của Islam. Bất kể điều gì khoa học khám phá và phát hiện ra, nó chỉ làm tăng thêm kiến thức của chúng ta về sự sáng tạo tuyệt diệu của Thượng Đế. Đây là lý do tại sao Islam tích cực khuyến khích các nỗ lực khoa học và lý do tại sao Qur’an chỉ thị chúng ta nghiên cứu các dấu hiệu của Thượng Đế trong tự nhiên. Trong thực tế, kinh Qur’an có đề cập đến rất nhiều các vấn đề khoa học hết sức kinh ngạc, mà với sự giúp đỡ và hỗ trợ của sự tiến bộ công nghệ hiện đại ngày nay, chúng gần đây mới được hiểu hoàn toàn.

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
42
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Comments

  • Allahu Akbar Lailahaillallah wa Muhammad Rasul Allah Alhamdulillah suhanAllah Astgfirullah 😐🤲❤

    Waya Waya May 26, 2020 2:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *