Categories

Khoa Quản trị nhân lực – Đại học Thương mạiKhoa Quản trị Nhân lực – Đại học Thương mại: Lò đào tạo Nghề “Head Hunter”

Cho dù là doanh nghiệp đang kinh doanh về lĩnh vực gì, quy mô lớn hay nhỏ, thì trong cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, phòng nhân sự vẫn luôn được quan tâm, chú trọng với chức năng rất đặc thù đó là quản lý tất cả nhân viên của các phòng ban khác.

Và đặc biệt, khi các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng quy mô tại Việt Nam, nghề Nhân sự – hay còn gọi với một cá tên HOT hơn, Nghề Săn đầu người – hay “Head Hunter” – trở thành một trong những ngành nghề hấp dẫn có thu nhập cao được nhiều người theo đuổi.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
50
Article Tags:
Article Categories:
Thông Tin Nhân Sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *