Categories

Làm Trắc Nghiệm Tính Cách MIỄN PHÍ Để Biết Mình Là Ai | Bài học kinh doanh– Đăng ký theo dõi kênh:

– Khóa học “Làm Web Kinh Doanh Trong 5 Ngày – Không Cần Biết Lập Trình”:

– Các video tâm đắc về kinh doanh:

– Radio chính thức của web5ngay:

– Group chính thức của Web5ngay:

#web5ngay #kynang #kinhdoanh #baihockinhdoanh

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://masothuecongty.com/nganh-nghe

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Comments

 • Ai ơi có thấy gì không?

  Video hay nhất nằm trong link này 👉 https://w5n.co/best

  Web5Ngay February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1:2
  2:3
  3:1
  4:0
  5:0
  6:4
  7:3
  8:2
  9:4
  10_18: 26
  19_27:18
  28_36:19
  37_45:20
  46_54:21

  Phuong Mai February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 2
  3
  2
  3
  0
  4
  3

  3
  0

  Hoài Phan Xuân February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 28:4
  29:1
  30:3
  31:2
  32:4
  33:2
  34:2
  35:2
  36:1

  Nhung Ngọc February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 19 d nha (ghi thiếu)

  Kim Anh Dao February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • Câu1: 1đ
  Câu2: 1đ
  Câu3: 2đ
  Câu4: 2đ
  Câu5: 0đ
  Câu6: 4đ
  Câu7: 3đ
  Câu8: 2đ
  Câu9: 4đ

  Kim Anh Dao February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • C1. 3
  C2 3
  C3 2
  C4 2
  C5 0
  C6 3
  C7 1
  C8 1
  C9 1 —>16đ

  Nguyễn Hân February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 10:0
  11:1
  12:1
  13:3
  14:2
  15:2
  16:1
  17:2
  18:1

  Nhung Ngọc February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1:1d
  2:2d
  3:0
  4:0
  6:3
  7:4
  8:4
  9:1

  Nhung Ngọc February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 19.3d
  20.2d
  21.1d
  22.1d
  23.1d
  24.1d
  25.1d
  26.2d
  27.2d
  Tk14

  Khải TV February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 46: 3đ
  47 : 2đ
  48 : 2đ
  49: 1đ
  50 : 2đ
  51: 2đ
  52 : 4đ
  53: 3đ
  54: 2đ
  Tổng 22

  Bảo Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 28 : 3đ
  29 : 2đ
  30 : 3đ
  31: 1đ
  32 : 3đ
  33: 3đ
  34: 4đ
  35: 4đ
  36 : 3đ
  Tổng 26

  Bảo Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 10.1d
  11.3d
  12.2d
  13.3d
  14.2d
  15.2d
  16.2d
  17.1d
  18.2d
  Tk 18

  Khải TV February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1.2d
  2.1d
  3.2d
  4.2d
  5.1d
  6.1d
  7.3d
  8.3d
  9.2d
  Tk 17

  Khải TV February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 46.4
  47.3
  48.3
  49.0
  50.3
  51.3
  52.0
  53.1
  54.2
  Tổng:19

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1:2đ 2:3đ 3:4đ 4:1đ 5:2đ 6:4đ 7:2đ 8:2đ 9:2đ tổng:22đ 10:1đ 11:2đ 12:2đ 13:3đ 14:1đ 15:1đ 16:3đ 17:0đ 18: 1đ tổng:11đ 19->23: 3đ 24->27:2đ tổng:23đ 28,29:4đ 30:3đ 31:1đ 32:3đ 33:3đ 34:3đ 35:2đ 36:1đ tổng:24đ 37:0đ 38:0đ 39:3đ 40:2đ 41:3đ 42:2đ 43:0đ 44:2đ 45:2đ tổng:14đ 46:3đ 47:1đ 48:1đ 49:2đ 50:2đ 51:2đ 52:2đ 53:1đ 54:3đ tổng:17đ

  Tuấn Khải Vương February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 37.1
  38.2
  39.3
  40.4
  41.2
  42.3
  43.1
  44.3
  45.3
  Tổng:22

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 28.2
  29.1
  30.4
  31.0
  32.3
  33.2
  34.3
  35.2
  36.2
  Tổng:19

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 19.3
  20.1
  21.3
  22.3
  23.1
  24.4
  25.1
  26.0
  27.0
  Tổng:16

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 10.1
  11.3
  12.1
  13.3
  14.4
  15.3
  16.4
  17.0
  18.2
  Tổng: 21

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1.3
  2.4
  3.2
  4.3
  5.0
  6.3
  7.1
  8.3
  9.3
  Tổng:22

  Trọng Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 46-2
  47-3
  48-3
  49-2
  50-2
  51-3
  52-3
  53-3
  54-2
  Tổng 23

  love ha noi February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1. 3
  2. 3
  4. 2
  5. 0
  6. 1
  7. 3
  8. 3
  9. 3

  21

  Hoàng Lâm Nguyễn February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 28-4
  29-2
  30-3
  31-3
  32-3
  33-2
  34-3
  35-3
  36-3
  T 26

  love ha noi February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 19-3
  20-3
  21-3
  22-2
  23-1
  24-0
  25-2
  26-2
  27-2

  love ha noi February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 10-3
  11-3
  12-2
  13-1
  14-2
  15-2
  16-2
  17-2
  18-3

  love ha noi February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 2+4+4+3+3+4+4+4+3= 31

  Hương Trà February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 3+2+2+3+4+4+4+2+4= 28

  Hương Trà February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 3+4+2+2+4+0+3+3+3= 24

  Hương Trà February 9, 2020 9:23 pm Reply
 • 1+2+1+0+1+2+4+2+2= 15

  Hương Trà February 9, 2020 9:23 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *