Categories

Làng nghề truyền thống ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhậpLàng nghề truyền thống là một bộ phận của nền văn hóa phi vật thể có vai trò quan trọng, thể hiện sự sáng tạo của hoạt động Văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay các làng nghề truyền thống của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ giảm sút về quy mô hoạt động chức năng. Do vậy, định hướng cho làng nghề truyền thống để hội nhập là hết sức cần thiết.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
38
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *