Categories

Lễ khai giảng trường Cao đẳng nghề Long BiênNhận thức về giá trị đạo đức, nhân cách và kỹ năng trước khi đào tạo nghề. Đó là phương châm mà ông Thân Đức Việt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Long Biên chia sẻ trong Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 diễn ra sáng ngày 15/10/2016

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
45
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *