Categories

Lịch Sử Việt Nam – Thời Kỳ Chống Thực Dân PhápThế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/giao-duc

Views:
53
Article Tags:
Article Categories:
Giáo Dục

Comments

 • Quốc dân đảng mà làm dc một điều tốt đẹp đã quý, xuyên tạc vkl

  Hương Nguyễn Thị June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • Má nghe theo bắc kì riết rồi lú

  Độc Hành June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • Truyện phải bóc phét rồi! !!

  Kevin Nguyen June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • Kênh này hack video à t đâu có xem đâu mà nó lại xuất hiện trong lịch sử xem ?

  Hieu ACN June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • thiết nghĩ nên dẹp mẹ cái kenh xàm xí đú này lun đi

  Tai Nguyen June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • "Anh hùng hảo hán" đmm
  Nghe đã thấy tầu khựa
  Sao k là anh hùng đại việt

  Khanh Tran June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • Sức mạnh quân đội Pháp https://www.youtube.com/watch?v=s0y8OhgVpUs

  TaToBi TV- JP Hot June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • Thang huynh cong tan la thang cho.

  Thanh Hien Nguyen June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • sách chúng mày sưu tập như bãi phân trâu

  Tôi Bạn June 11, 2020 3:57 pm Reply
 • nhiều nội dung hư cấu

  Trần Ngọc Lữ June 11, 2020 3:57 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *