Categories

Lợi bất cập hại sửa đổi Luật thuế VAT | Câu Chuyện Hôm Nay | THQHVNTheo dự kiến tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (gọi tắt là VAT), Bộ Tài chính đề nghị nâng mức thuế suất thuế này theo hai phương án: phương án 1 tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1-1-2019, phương án 2 là tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1-1-2019 và 14% từ ngày 1-1-2021. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1 và cho rằng việc tăng thuế VAT là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
55
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *