Categories

Luật Giáo dục sửa đổi: Tập trung vào 5 vấn đề lớnVTC1 | Trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, nhiều nội dung mới đã được đưa vào, tập trung vào 5 vấn đề lớn.
——————–
📢 Tải phần mềm VTC Now trên iOS và Android để tiện theo dõi các thông tin hữu ích hàng ngày, hàng giờ
🏷️

Nguồn:https://masothuecongty.com/

Views:
22
Article Tags:
Article Categories:
Ngành Nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *