Categories

LUẬT THUẾ – CHƯƠNG 5 – CHỦ ĐỀ 3Mục tiêu của Chương:
Sau khi hoàn thành chương này, các bạn học viên có thể:
✔ Trình bày khái niệm, ý nghĩa, vai trò của thuế giá trị gia tăng

✔ Xác định được đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

✔ Trình bày về căn cứ tính thuế và tính thuế giá trị gia tăng trong một số trường hợp.

✔ Trình bày về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và xác định đối tượng áp dụng.

✔ Xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế

✔ Phân tích các điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng

✔ Đưa ra bình luận đối với quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng

Mục tiêu học tập chủ đề:

– Xác định được đối tượng nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế.

– Trình bày về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

– Trình bày về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phân tích điều kiện để được khấu trừ thuế.

– Xác định được các loại hóa đơn sử dụng

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
33
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *