Categories

luật thuế giá trị gia tăng áp dụng 01-7-2013, giao hàng tận nơiluật thuế giá trị gia tăng áp dụng 01-7-2013 (GTGT)
Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13.
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng “GTGT” của Quốc hội, số 31/2013/QH13 tạm gọi là luật thuế giá trị gia tăng áp dụng 01-7-2013.
* Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Thông

Nguồn: https://masothuecongty.com

Xem thêm bài viết khác: https://masothuecongty.com/luat-doanh-nghiep

Views:
44
Article Tags:
Article Categories:
Luật Doanh Nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *